Maquinaria de procesado de fiestras e muros cortina

20 anos de experiencia en manufactura
produción

Máquina para pulir, lacar e secar encofrados de aluminio